THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

30/11/2020 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1551 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 293 tác giả

Địa phương: 43 tỉnh/thành

» Thư mời tham dự buổi chấm giải và khai mạc triển lãm

Kính gửi các tác giả tham gia

BTC sẽ tiến hành tổ chức chấm giải thưởng công khai và khai mạc triển lãm vào lúc 10h sáng ngày 01/01/2021, tại Trung tâm Trưng bày Sản vật Tây Nguyên

(1B2 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)

* Mọi thông tin xin liên hệ:

- NSNA Nguyễn Văn Thương - ĐT: 0961 051 151

- NSNA Nguyễn Bá Hảo - ĐT: 0913 864 147